Hệ Sinh Thái Công Nghệ Made By TLTEK

Tập trung mọi nguồn lực thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện. Linh hoạt, thích ứng, đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Our Vision

Our Strategy

Xây dựng một hệ sinh thái trong từng khía cạnh của ngành VLXD

TẠI SAO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI

Kinh nghiệm triển khai hệ thống lớn

Chúng tôi đã có kinh nghiệm triển khai thành công các dự án ERP lớn, phức tạp ở quy mô tập đoàn, với số lượng chi nhánh lớn và đa dạng.

Triển khai thành công nhiều phân hệ

Nhiều phân hệ được phát triển đặc thù cho thị trường Việt Nam đã được chúng tôi triển khai thành công. Ví dụ: Phân hệ Kho, Kế toán theo chuẩn VAS.

Hội tụ chuyên gia đầu ngành về hệ thống Quản trị DN

Chúng tôi là đội ngũ có nhiều kinh nghiệm triển khai Odoo ERP và là đối tác Odoo lớn nhất tại Việt Nam.

CÁC HỆ THỐNG CỦA CHÚNG TÔI

Quản lý Mua hàng

Tài chính Kế toán

Quản lý Bán hàng

Quản trị Khách hàng

Quản lý Kho vận

Quản trị Nhân sự

Giải pháp trọn gói tiết kiệm Thời gian - Chi phí

Đào tạo sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP
Triển khai trọn gói phần mềm quản trị doanh nghiệp
Tuỳ chỉnh phần mềm quản trị doanh nghiệp theo yêu cầu

Life at TLTEK

People are the core of tltek. We listen, innovate, and deliver.
Together we are stronger.